Propozície

22. september 2018 - Lányiho Huta, Dobšiná
9. ročník

Organizátor:

ŠK Dobšiná

Spoluorganizátor:

Mesto Dobšiná a Horská chata Stará Horáreň

Miesto konania:

Dobšiná, Lanyiho Huta - pozri na Google Map

Prezentácia:

9:00 - 10:45, Horská chata Stará Horáreň

Spôsob a čas štartu:

dospelí a juniori / ky: 11:00 hod. (10km)
dospelí, dorastenci / ky: 11:00 hod. (7km)
Deti a Rodičovská štafeta : po hlavných pretekoch.
Spôsob štartu: hromadný

Organizačný výbor:

Riaditeľ pretekov: Mgr. Stanislav Holienčík
Predseda organizačného výboru: Ing. Richard Macháň
Podpredseda organizačného výboru: Ing. Marián Varga
Hlavný rozhodca: Mgr. Jaroslav Hutník
Veliteľ trate: Mgr. Miroslav Plichta

Trať:

4/5 lesná cesta, 1/5 asfalt. Profil členitý.

Štartovné:

Dospelí a Juniori / ky :
- 10 eur - do 20.9.2018 (online alebo prevodom na účet )
- 13 eur - v deň pretekov (v hotovosti)
Dorastenci/ ky :
- 10 eur - v deň pretekov   (v hotovosti)
Deti a Rodičovská štafeta :
-  0 eur

Registrácia:

Registrácia a platba - Dospelí a Junori / ky :
- Online : www.dobsinskadesiatka.sk (Registrácia) – od 1.8. do 20.9.2018
- V hotovosti : v deň pretekov 22.9.2018, na mieste pretekov (9:00 - 10:45 hod)
POČET REGISTROVANÝCH : MAX 200 pretekárov
Dôležité: Registrácia je ukončená zaplatením štartovného !
Registrácia a platba – Dorastenci / ky :
E-mailom na dobsinskadesiatka@gmail.com ,do mailu uviesť : meno, priezvisko, rok narodenia, klub. Do predmetu mailu uviesť: Dobšinská desiatka 2018 - dorastenci
Platba 10 eur bude realizovaná na mieste v hotovosti.
Registrácia – Preteky Detí a Rodičovská štafeta :
Na mieste, 0 eur

Štartovné číslo:

pri registrácii do 8.9.2018 s vlastným menom

- doplnok z funkčného materiálu s logom Dobšinská desiatka, slovenským znakom a s logom sponzora
- výber zo štyroch jedál. Upozornenie: množstvo jednotlivých jedál je v stanovenom počte. Po minutí daného jedla si musí pretekár zvoliť iné.
- pivo alebo Kofola (resp. Radler nealko)
- občerstvenie na trati
- občerstvenie po dobehnutí do cieľa
- prekvapenie v podobe mliečnych výrobkov od spoločnosti Savencia
- produkt zdravej výživy od spoločnosti Bona Vita
- štartovné číslo – s vlastným menom – registrácia do 8.9.2018
- propagačné materiály
- štartovné číslo slúži ako tombola s možnosťou výhry zaujímavých cien

Kategórie (10km):

kat. Absolútne poradie - Muži, 10 km*
kat. Absolútne poradie - Ženy, 10 km*
kat. B Muži (1978 - 1969), 10 km
kat. B Ženy (1978 - 1969), 10 km
kat. C Muži (1968 - 1959), 10 km
kat. C Ženy (1968 - 1959), 10 km
kat. D Muži (1958- starší), 10 km
kat. D Ženy (1958- staršie), 10 km
kat. Junior Muži (1999 - 2001), 10 km
kat. Junior Ženy (1999 - 2001), 10 km

Kategórie (7km):

kat. Muži, 7 km
kat. Ženy, 7 km
kat. Dorastenci (2002 - 2004), 7 km
kat. Dorastenky (2002 - 2004), 7 km

kat. Deti (2012 a mladšie), 100 m
kat. Deti (2011 - 2008), 350 m
kat. Deti (2007 - 2005), 700 m

kat. Zmiešaná štafeta rodič dieťa, 700 m

*do kategórie Absolútne poradie Muži, Ženy sa registrujú ročníky 1979 - 1998
Majster okresu Rožňava (len 10km trať)
Prvý piati v kategóriách ženy, muži obdržia veľmi zaujímavé a hodnotné vecné ceny. Podmienkou je mať trvalý pobyt v okrese Rožňava, alebo reprezentovať klub z okresu.

Ceny:

kat. Absolútne poradie - Muži, I. (80 eur), II. (60 eur), III. (30 eur), IV. (15 eur), V. (10 eur)
kat. Absolútne poradie - Ženy, I. (80 eur), II. (60 eur), III. (30 eur), IV. (15 eur), V. (10 eur)
vecné ceny

kat. B - Muži, I. (40 eur), II. (30 eur), III. (20 eur)
kat. B - Ženy, I. (40 eur), II. (30 eur), III. (20 eur)
vecné ceny

kat. C - Muži, I. (40 eur), II. (30 eur), III. (20 eur)
kat. B - Ženy, I. (40 eur), II. (30 eur), III. (20 eur)
vecné ceny

kat. D - Muži, I. (40 eur), II. (30 eur), III. (20 eur)
kat. D - Ženy, I. (40 eur), II. (30 eur), III. (20 eur)
vecné ceny

kat. Juniori, I., II., III., vecné ceny
kat. Juniorky, I., II., III., vecné ceny

kat. Dorastenci, dorastenky, I., II., III., vecné ceny
Kat. 7 km muži, ženy – I,II,III – vecné ceny

kat. Deti do 6 rokov
kat. Deti 6 - 10 rokov
kat. Deti 6 - 14 rokov
- každý účastník získava balíček vecných cien

kat. Zmiešaná štafeta rodič dieťa, I. (štafetový kolík Dobšinská desiatka, vecné ceny), II.,III. - vecné ceny

Mimoriadne ceny:

Boutique Hotel Bristol ****, Košice - Luxusný spa víkendový pobyt (kat.Absolútne poradie - Muži, I. miesto)
Horský hotel Boboty ***, Vrátna dolina, Malá Fatra - víkendový pobyt ( kat. Absolútne poradie - Ženy, I. miesto)
Prekonanie traťového rekordu : finančná odmena

Víťazom sa stáva pretekár s najlepším časom. Kategórie budú vyhodnotené pri minimálnom počte 4 pretekárov, pri nižšej účasti usporiadateľ kategóriu zlúči s mladšou vekovou kategóriou. Okrem finančných odmien je pripravených aj množstvo zaujímavých vecných cien. Vyhlásenie výsledkov 2 hodiny po dobehnutí posledného pretekára.

Poistenie:

Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.

Rôzne:

Každoročne sa na našom podujatí zúčastňujú či už aktívny alebo bývalí účastníci olympijskych hier. Tak ako v prvom ročníku, aj teraz nám prisľúbili svoju účasť. Po podujatí bude losovaná tombola.

Sprievodné akcie:

Autogramiáda slovenských olympionikov, občerstvenie, grilovanie klobás, šťavnatého mäsa a každoročné vodenie detí v sedle na kovbojskom koni. Do tanca nám zahrá kapela Q plus.

Informácie:

info@starahoraren.sk
dobsinskadesiatka@gmail.com
web: www.dobsinskadesiatka.sk