Propozície | Dobšinská desiatka

Propozície

28. september 2019 - Lányiho Huta, Dobšiná
10. ročník

Organizátor:

o.z. ŠK Dobšiná

Spoluorganizátor:

Horská chata Stará Horáreň

Miesto konania:

Dobšiná, Lanyiho Huta - pozri na Google Map

Prezentácia:

9:00 - 10:45, Horská chata Stará Horáreň

Spôsob a čas štartu:

dospelí a juniori / ky: 11:00 hod. (10km)
dospelí, dorastenci / ky: 11:00 hod. (7km)
Nordic walking: 11:00 (7km)
Deti a Rodičovská štafeta : po hlavných pretekoch.
Spôsob štartu: hromadný

Organizačný výbor:

Riaditeľ pretekov: Mgr. Stanislav Holienčík
Predseda organizačného výboru: Ing. Richard Macháň
Podpredseda organizačného výboru: Ing. Marián Varga
Hlavný rozhodca: Mgr. Jaroslav Hutník
Veliteľ trate: Mgr. Miroslav Plichta

Trať:

4/5 lesná cesta, 1/5 asfalt. Profil členitý.

Štartovné:

- 10 eur - do 25.9.2019 (online alebo prevodom na účet )
- 15 eur - v deň pretekov (v hotovosti)

Registrácia a platba:

- Online : www.dobsinskadesiatka.sk (Registrácia) – od 1.7. do 25.9.2019
- V hotovosti : v deň pretekov 28.9.2019, na mieste pretekov (9:00 - 10:45 hod)
POČET REGISTROVANÝCH : MAX 200 pretekárov
Dôležité: Registrácia je ukončená zaplatením štartovného !
Registrácia – Preteky Detí a Rodičovská štafeta :
Na mieste, 0 eur

Štartovné číslo:

pri registrácii do 8.9.2019 s vlastným menom

- doplnok z funkčného materiálu s logom Dobšinská desiatka, slovenským znakom a s logom sponzora
- produkt zdravej výživy od spoločnosti Bona Vita
- štartovné číslo – s vlastným menom – registrácia do 8.9.2019
- štartovné číslo slúži ako tombola s možnosťou výhry zaujímavých cien
- občerstvenie na trati
- občerstvenie po dobehnutí do cieľa
- nápoj a teplé jedlo

Kategórie (10km):

kat. Absolútne poradie - Muži, 10 km*
kat. Absolútne poradie - Ženy, 10 km*
kat. B Muži (1979 - 1970), 10 km
kat. B Ženy (1979 - 1970), 10 km
kat. C Muži (1969 - 1960), 10 km
kat. C Ženy (1969 - 1960), 10 km
kat. D Muži (1959- starší), 10 km
kat. D Ženy (1959- staršie), 10 km
kat. Junior Muži (2000 - 2002), 10 km
kat. Junior Ženy (2000 - 2002), 10 km

Kategórie (7km):

kat. Muži (2002 a starší), 7 km
kat. Ženy (2002 a stariše), 7 km
kat. Dorastenci (2003 - 2005), 7 km
kat. Dorastenky (2003 - 2005), 7 km

kat. Deti (2013 a mladšie), 100 m
kat. Deti (2012 - 2009), 350 m
kat. Deti (2008 - 2006), 700 m

kat. Zmiešaná štafeta rodič dieťa, 700 m

*do kategórie Absolútne poradie Muži, Ženy sa registrujú ročníky 1980 - 1999
Majster okresu Rožňava (len 10km trať)
Prvý piati v kategóriách ženy, muži obdržia veľmi zaujímavé a hodnotné vecné ceny. Podmienkou je mať trvalý pobyt v okrese Rožňava, alebo reprezentovať klub z okresu.

NOVINKY

Súťaž tímov:
Na trati 10 km budú vyhodnotené 3 najlepšie tímy. Tím tvoria automaticky 3 najlepší pretekári bez rozdielu pohlavia s rovnakou klubovou príslušnosťou. Ak jeden klub bude mať v cieli napr. 6 alebo 9 pretekárov - budú vyhodnotené ďalšie jeho tímy. Vyhodnotenie tejto súťaže bude robené automaticky, preto prosíme o dôslednosť pri nahlasovaní (rovnaký názov klubu, veľké malé písmená a pod.)

Nordic Walking:
Muži: 7 km bez rozdielu veku
Ženy: 7 km bez rozdielu veku

Ceny:

Prvý traja pretekári vo všetkých kategóriách budú odmenení finančnými alebo vecnými cenami.

Prekonanie traťového rekordu : finančná odmena
Víťazom sa stáva pretekár s najlepším časom. Kategórie budú vyhodnotené pri minimálnom počte 4 pretekárov, pri nižšej účasti usporiadateľ kategóriu zlúči s mladšou vekovou kategóriou. Okrem finančných odmien je pripravených aj množstvo zaujímavých vecných cien.

Vyhlásenie výsledkov 2 hodiny po dobehnutí posledného pretekára. kat. Deti do 6 rokov
kat. Deti 6 - 10 rokov
kat. Deti 6 - 14 rokov
- každý účastník získava balíček vecných cien

kat. Zmiešaná štafeta rodič dieťa, I. (štafetový kolík Dobšinská desiatka, vecné ceny), II.,III. - vecné ceny

Poistenie:

Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.

Rôzne:

Každoročne sa na našom podujatí zúčastňujú či už aktívny alebo bývalí účastníci olympijskych hier. Tak ako v prvom ročníku, aj teraz nám prisľúbili svoju účasť. Po podujatí bude losovaná tombola.

Sprievodné akcie:

Autogramiáda slovenských olympionikov, občerstvenie, grilovanie klobás, šťavnatého mäsa a každoročné vodenie detí v sedle na kovbojskom koni. Do tanca nám zahrá kapela Q plus.

Informácie:

info@starahoraren.sk
dobsinskadesiatka@gmail.com
web: www.dobsinskadesiatka.sk