Úvod | Dobšinská desiatka

Výsledky.

Trať

Trať je vedená v okolí Lányiho Huty v dvoch okruhoch (7 a 3 km). Povrch trate tvorí 4/5 lesná cesta a 1/5 asfaltový povrch. Profil je členitý. Štart a cieľ je pred Horskou chatou Stará Horáreň.

Rekord trate
Aktuálny traťový rekord je: 0:34:44, jeho držiteľom je Tibor Sahajda.
Ženský traťový rekord 0:41:36 drží Katarína Paulínyová.